M Shyam Sundar (Elo: 1270)

*1996 (21 Jahre)

Indien