IM, WGM Lela Javakhishvili (Elo: 2438)

*1984 (33 Jahre)

Georgien


FIDE-ID: 13601458


Lela Javakhishvili
2016
Lela Javakhishvili
Baku - 2016
Lela Javakhishvili
Sochi - 2015
Lela Javakhishvili
Tromsø - 2014